NABIJE AŽ ŠTYRI ZARIADENIA

15. 03. 2024
V rámci rekonštrukcie predstaničného priestoru v Šali sa okrem estetického hľadiska bralo do úvahy aj to praktické.