MOTIVUJÚ ŽIAKOV K POHYBU

19. 05. 2022
Cvičiť sa dá aj mimo telocvične a mimo telesnej výchovy. Na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Seredi si žiaci radi zacvičia aj cez prestávky.