MOSTOVÁ BILANCOVALA

16. 06. 2021
V Mostovej sa účtovalo. Starosta na obecnom zastupiteľstve predložil zmluvu o finančnom prehľade obce za rok 2020.