MOST JE V HAVARIJNOM STAVE!

08. 02. 2019
Takýto pohľad už onedlho bude minulosťou. Seredeský most vedúci ponad železničnú trať bude musieť byt uzavretý pre ťažkú nákladnú dopravu. Dôvodom je jeho havarijný stav čo potvrdzujú i merania SSC.