MODERNÁ DEZINFEKCIA NA ŠKOLE

09. 06. 2020
Aj deti na základnej škole v Kráľovej nad Váhom sa po niekoľkotýždňovej prestávke vrátili do školských lavíc. Žiaci, ale aj pani učiteľky majú vďaka špeciálnym prístrojom, ktoré dostali darom, zabezpečovanú maximálnu ochranu zdravia.