MLADÍ VANDALI

10. 10. 2019
Víkendová noc v obci Kráľov Brod bola rušná a to nielen kvôli známemu festivalu. Noc zo soboty na nedeľu si užili aj mladí vandali.