MIMORIADNE ROKOVANIE POSLANCOV

22. 05. 2015
Tlačová beseda poslanca Pavla Kurbela s Ivanom Katrincom s ICOCRIM-u pobúril vedenie mesta natoľko, že sa primátor rozhodol zvolať mimoriadne zasadnutie MsZ.