MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO ROKOVALO BEZ PRIMÁTORA

28. 08. 2015
Primátor Galanty sa nakoniec poslancami zvolaného rokovania nezúčastnil. Rokovacia sála, ale nezívala prázdnotou. V piatok si na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva cestu našla väčšina z 19-tich poslancov.