MENEJ KOSENIA, DOSŤ LÁSKY

21. 07. 2020
Technickým službám mesta Galanta kvôli pandémii Coronavírusu pribudlo viac práce, nielen čo sa dezinfekcie verejných priestranstiev týka. Aj rámci úspornejších opatrení skúsi mesto cyklus kosenia vynechať.