MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

08. 10. 2019
Trnavská župa nadviazala spoluprácu s vysokými školami. Cieľom je skvalitniť vysokoškolské štúdium a vedecko-výskumné projekty , ktoré môžu pomôcť školám aj regiónu.