MEDZINÁRODNÝ DEŇ CHLEBA

16. 10. 2020
V polovici 20. storočia to vyzeralo tak, že Slovensko sa stane unikátnou krajinou vo výrobe pekárenských výrobkov.