MATERSKÉ ŠKOLY ČAKAJÚ ZMENY

21. 04. 2015
Predškolská výchova a budúci vývoj materských škôl na Slovensku. To bola hlavná téma dvojdňovej celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila v Šali. Hlavným mottom odborného stretnutia bolo otázka: „Prečo je pre dieťa Materská škola dôležitá“?