MÁJ PATRÍ HASIČSKEJ STANICI

19. 05. 2023
Patrón hasičov je sv. Florián a jeho sviatok sa slávi 4. mája. Zobrazuje sa ako rímsky dôstojník, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiace budovy. Oboznámiť sa, ako vyzerá práca hasičov v teréne alebo na hasičskej stanici v Galante je v mesiaci máj prístupnejšie vďaka mesiacu otvorených dverí.