LÚKA FANDIACA ŽIVOTU

08. 07. 2020
Pestrosť a rozmanitosť rastlín, ale aj hmyzu. Na Garbiarskej lúke v Seredi sa vytvorilo prostredie pre prirodzený lúčny porast, ktorý sa bude môcť stať domovom pre užitočný hmyz bez toho, aby miesto pravidelne kosili kosačky.