ĽUDIA BEZ DOMOVA BRIGÁDOVALI

09. 10. 2018
Ľudia bez domova bývajú neraz terčom kritiky a posmeškov. Ako sa ale ukázalo aj oni dokážu byť prínosom pre spoločnosť.