LEPŠIE PARKOVANIE PRI ŠKOLE

23. 07. 2021
Obdobie letných prázdnin je ideálna príležitosť na rekonštrukcie či už materských, alebo základných škôl. V Galante začali s prácami na úprave a modernizácii parkoviska pri Základnej škole Gejzu Dusíka.