KURIÓZNE VOZIDLO - ŠOKOVANÍ POLICAJTI

12. 02. 2021
Policajti boli svedkami netradičného vlečenia vozidla.