KURČATÁ SKONČILI PRI VÁHU

15. 12. 2021
Polícia prijala oznámenie o nechutnom náleze v katastri obce Dolná Streda. Okrem množstva prázdnych plastových obalov bolo na mieste vyhodených aj viacero balení so surovým mäsom, po dátume spotreby.