KULTÚRA SI POPLAČE

15. 10. 2020
Druhá vlna pandémie Covid -19 a najnovšie opatrenia spôsobili všetkým kultúrnym organizáciám pozastavenie činnosti. Na rozvoji kultúrno – spoločenského života obyvateľov mesta Galanta sa vo veľkej miere podieľa Mestské kultúrne stredisko. Aktuálnu situáciu sme boli zistiť priamo na mieste.