KTORÉ VÍNA SI ODNIESLI CENU

11. 09. 2023
V sobášnej sieni Mestského úradu v Šali sa uskutočnilo vyhodnotenie prestížnej súťaže Víno Terra Wag Šaľa 2023. Okrem zlatých a strieborných medailí boli udeľované aj špeciálne ocenenia.