KTO PRIBUDOL A KTO ODCHÁDZA?

09. 04. 2015
Zástupca prednostu v Galante je už vybraný. Luciu Galambosovú vybral primátor spomedzi štyroch uchádzačov – okrem nej mali všetci ukončené vysokoškolské vzdelanie. Primátora presvedčili jej vraj bohaté skúsenosti.