KTO PORIEŠI NELEGÁLNU SKLÁDKU?

20. 01. 2021
Problém s nelegálnymi skládkami neutícha ani v 21. storočí. Doplácajú na ne obce, v ktorých katastroch sa skládky nachádzajú. Svoje o tom vie aj Šintava, ktorá sa musí postarať o odpad nachádzajúci sa pri odbočke na poľnú cestu smerom na Patu.