KTO MÔŽE BYŤ NA IHRISKU?

15. 06. 2021
Na mestskom zastupiteľstve v Galante sa v rámci interpelácií poslancov riešilo aj športové ihrisko v Hodoch a jeho využitie. Na tomto mieste pravidelne trénuje aj miestny kynologický klub v Galante. Budú si musieť jeho členovia hľadať nové miesto na trénovanie psov?