KRV - NAJVZÁCNEJŠIA TEKUTINA

26. 10. 2015
Krv – najvzácnejšia tekutina, ktorá sa nedá vyrobiť. Jej nedostatok má pre človeka katastrofálny dopad. Našťastie medzi nami sú ľudia, hrdinovia, ktorí ju chodia darovať dobrovoľne a bez nároku na príspevok.