KREA UŽ AJ CEZ SMARTFÓN

12. 05. 2015
Webová stránka Televízie Krea je opäť prístupná. Môžete si tak pozrieť náš archív, ktorý postupne dopĺňame.