KRÁĽOVÁ JE SKOLAUDOVANÁ

19. 10. 2015
Viacúčelové vodné dielo Kráľová vyžadovalo rekonštrukciu.