KOŠÚTSKY HUDOBNÝ KĽÚČ

26. 09. 2019
V našej spoločnosti sú nie vždy docenení napriek tomu aj oni majú svoje sny a talent, ktorý im môžeme v mnohých prípadoch závidieť. Klienti z domovov sociálnych služieb nás o tom presvedčili na v poradí 12 ročníku festivalu Košútský hudobný kľúč