KONTROLA ŠALIANSKEHO JARMOKU

02. 07. 2015
Šaliansky jarmok dostal pokuty vo výške 1320 €, čo predstavuje nedostatky v 75-tich percentách prípadov.