KONTAJNER S AZBESTOM ZMIZNE

13. 03. 2023
Počas minuloročného jesenného upratovania neznámy páchateľ vyhodil množstvo azbestu do veľkokapacitného kontajnera na Krátkej ulici v Šali. Kontajner bude v týchto dňoch odstránený.