KOMISIA PRE KONTROLU TRANSPARENTNOSTI

06. 03. 2023
Galantskí poslanci odsúhlasili na poslednom mestskom zastupiteľstve Návrh na zriadenie Komisie pre kontrolu transparentnosti. Aké budú úlohy tejto komisie?