KOLUMBÁRIUM ČAKÁ KOLAUDÁCIA

01. 08. 2023
Z dávneho nápadu je decentné a pokojné pietne miesto. Kolumbárium na Novom cintoríne v Galante je už vo svojej finálnej podobe.