KOLOBEŽKY UŽ ROBIA PROBLÉMY

30. 07. 2021
Zelené kolobežky sú už súčasťou mesta Galanta, avšak niektorí používatelia si stále neosvojili správne pravidlá ich užívania. Policajti riešili už viaceré priestupky, ktorých sa dopustili jazdci na e-kolobežkách.