KNIŽNICA VYKAZUJE STÚPAJÚCU TENDENCIU

18. 05. 2023
Predmetom posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Šali bol aj bod týkajúci sa činnosti Mestskej knižnice, ktorá podľa predložených materiálov vykazuje stúpajúci trend.