KNIŽNICA NA CESTÁCH, ČI DIGI KURZY

19. 10. 2023
Ako sa hovorí, marec mesiac kníh a október mesiac úcty k starším. Galantská knižnica tieto dva mesiace spojila do jedného a vytvorila zaujímavý program pre seniorov, ale i pre zdravotne znevýhodnené osoby.