KLZISKO PRINIESLO RADOSŤ I ROZHORČENIE

13. 01. 2022
Na zimnom štadióne v Šali si verejnosť môže užívať korčuľovanie podľa nových podmienok. Kapacita ľudí na ľade sa zdvojnásobila, na začiatku otvorenia však padali aj nadávky.