KLOBÁSKOVÝ FESTIVAL

06. 03. 2023
Desiatky tímov a stovky návštevníkov užívajúcich si dobré jedlo, kultúrny program a vzájomnú prítomnosť. V tomto duchu sa po niekoľkých rokoch opäť oživila tradícia Medzinárodného klobáskového festivalu v Sládkovičove.