KEĎ NEPRŠÍ, NECH ASPOŇ KVAPKÁ...

14. 01. 2022
Po nástupe všetkých žiakov do školských lavíc sa sprístupnila aj poobedná mimoškolská krúžková činnosť. Triedy v rámci možností ožili aj v Centre voľného času Spektrum v Galante.