KEĎ ICH MILUJEŠ, NIE JE ČO RIEŠIŤ

07. 03. 2018
24 súťažných tímov, odborná porota, ale najmä dobrá zábava nemohla chýbať na v poradí XI. ročníku Klobásového festivalu v Sládkovičove. Festival aj v tomto roku prilákal klobásových fanatikov nielen zo Slovenska.