JUBILANTI ZA SPOLOČNÝM STOLOM

20. 10. 2023
Jubilanti z Galanty si sadli za spoločný stôl v Mestskom kultúrnom stredisku, kde pri dobrej zábave a jedle spoločne oslávili vzácne jubileá. Medzi prítomnými bola aj oslávenkyňa, ktorá sa o pár dní dožije 100 rokov.