JESENNÝ ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

05. 10. 2023
V Galante sa aj tento rok počas októbra uskutoční jesenný zber objemného odpadu z domácností. Veľkokapacitné kontajnery budú v stanovenom termíne a čase pristavené na miestach, kde sa obyvatelia budú môcť zbaviť nepotrebného veľkorozmerného odpadu. Čo sa môže do takéhoto kontajnera vyhodiť a čo tam nepatrí?