JEDNORÁZOVÝ MIMORIADNY ODVOZ

02. 04. 2024
Snažia sa vyjsť v ústrety potrebám obyvateľov mesta. V Galante sa okrem veľkoobjemového odpadu uskutoční aj jednorazový mimoriadny odvoz zeleného odpadu z rodinných domov.