JE VODA Z ARTÉZSKYCH STUDNÍ PITNÁ?

17. 05. 2022
Šaľa je bohatá na zdroj vody z artézskych studní, ktorých má na území mesta celkovo päť. Občania ju často využívajú nielen počas letných horúcich mesiacov, ale i počas celého roka. Je však táto voda vo všetkých artézskych studniach pitná a bezpečná?