INKLUZÍVNY TÁBOR PRE DETI

21. 08. 2023
Nové občianske združenie v Šali zamerané na pomoc deťom s vývinovými poruchami hneď po svojom otvorení zorganizovalo tábor, ktorého cieľom bolo podporiť proces inklúzie.