IHRISKO VYNOVIA

27. 10. 2023
Ihrisko v mestskej časti Kolónia sa rozšíri o nové prvky. Zabaviť sa tak budú môcť aj staršie ročníky a ešte k tomu urobia aj niečo pre svoje zdravie.