IHRISKO TAM NECHCÚ

27. 05. 2015
Poslanec MsZ v Šali si zaumienil, že na Cintorínskej ulici by sa mohlo obnoviť basketbalové ihrisko. V minulosti ho však obyvatelia bojkotovali pre nadmerný hluk a postupne odstránili konštrukcie, na ktorých boli koše namontované.