IHRISKO PRIPOMÍNA “STRELNICU“

07. 08. 2019
Podľa oslovených mamičiek problémom Galantského ihriska je oplotenie. Aj keď je na prvý pohľad dostatočne vysoké, lopty z hracej plochy lietajú do širokého okolia.