ICH ÚSPEŠNOSŤ RASTIE

03. 10. 2023
Žnú jeden úspech za druhým. Základná škola Gejzu Dusíka v Galante sa pred 6 rokmi stala súčasťou Detskej organizácie Fénix, v rámci ktorej sa pravidelne zúčastňujú rôznych podujatí, stretnutí či súťaží. Okrem cenných rád a skúseností zbierajú i ocenenia.