HRAVOU FORMOU SA UČÍ LEPŠIE

27. 05. 2015
Na jednej zo ZŠ v Galante mali deti možnosť naučiť sa anglický jazyk hravou formou pod dohľadom dvoch lektorov z Kalifornie. Rýchlokurz, ktorý trval 5 dní, bol nielen efektívny, ale v závere týždňa vyvrcholil aj malou prehliadkou toho, čo sa žiaci naučili.