HOSPODÁRSTVO V DEJINÁCH REGIÓNU

10. 09. 2021
Priestory kaštieľa v Šali hostili na medzinárodnej konferencii aj archivárov z Čiech alebo Maďarska. Súčasťou bolo i otvorenie výstavy, ktorá sa zaoberá rovnakou témou ako samotná konferencia.