HORNÉ SALIBY BOJUJÚ S VODOU

24. 04. 2015
Po nepríjemných skúsenostiach z roku 2010 sa v Horných Salibách začali budovať protipovodňové opatrenia. Stúpajúca spodná voda a dlhotrvajúce dažde spôsobili obci v minulosti nemalé škody. Z európskych prostriedkov vybudovali v obci odvodňovacie rigoly. Opravujú sa aj cesty a chodníky. Stavebné práce sú už v plnom prúde.